Artikeln publicerades 7 november 2022

Vindelns kommun beviljas 7,8 miljoner för bredbandsutbyggnad

Post- och telestyrelsen har beviljat Vindelns kommun och ViNet Stadsnät närmare 7,8 miljoner kronor för utbyggnation av bredband.
Beslutet är glädjande besked för byarna Abborträsk, Bergnäs-Gladaberg, Mårdsele-Manjaur, Videlund och Västomån-Rosinedal som står näst på tur att få fiberuppkoppling.
Sammanlagt berörs 140 fastigheter av beslutet.

- Fantastiskt roligt att vi fick ett sådan här positivt beslut. Planeringen kommer initieras redan under 2023 och inom en treårs-period ska projektet vara slutfört, berättar Kenneth Nilsson, , bredbandsansvarig, ViNet Stadsnät.

I onsdags förra veckan beslutade Post- och telestyrelsen (PTS) att bevilja bidrag till utbyggnad av bredbandsbredbandsinfrastruktur med öronmärkta pengar som betalas ut redan innan årsskiftet.

För Kenneth Nilsson och ViNet blev det i stort sett full utdelning på ansökningarna.

- Jag fick nästan en glädjechock när jag läste beslutet, vi beviljades fem av sex ansökningar och det här betyder förstås väldigt mycket att vi kan nå fler hushåll med bredband och bidra till att fler människor kan vara uppkopplade med snabbt bredbandsfiber, konstaterar han.

Det statliga stödet skapar också ytterligare en attraktionsfördel för Vindelns kommun och dess närliggande byar som en viktig parameter att öka bostadsförsörjningen för framtid och tillväxt.

FAKTA: Statliga stöd för utbyggnad bredbandsinfrastruktur 2023-2025
(Antalet byggnader inom parentes).
Abborträsk, 579 870 kronor (26)
Bergnäs-Gladaberg, 1 961 615 kronor (39)
Mårdsele-Manjaur, 4 230 665 (67)
Videlund, 1 126 995 kronor (24)
Västomån Rosinedal, 477 700 kronor (10).