Artikeln publicerades 1 november 2022

Nytt aktivitetsprojekt ska motverka psykisk ohälsa i Vindelns kommun

Vindelns kommun tar krafttag för att motverka psykisk ohälsa.
Genom projektet Aktivitetslots hoppas man kunna nå människor som upplever någon form av utanförskap eller känner sig ensamma i sin vardag och önskar delta i fler aktiviteter.

- Det man vet om ensamhet, isolering och utanförskap är att det påverkar psykisk och fysisk hälsa i stor grad och har blivit ett ökat fokus i folkhälsoarbetet i Sverige, konstaterar projektledarna Ellinor Gustavsson och Emil Rapo.

Vindelns kommun har under senaste året också gjort ett liknande arbete med fokus på barn och ungas psykiska hälsa. Nu görs en liknande satsning för personer mellan 18-67 år. Vindelns Arbetsmarknadsenhet, socialförvaltning och folkhälsosamordnare samarbetar med Vindelns hälsocentral i projektet.

Målgruppen för projektet är alla vuxna 16-67 år i Vindeln som upplever någon form av utanförskap eller känner sig ensamma i sin vardag och önskar delta i fler aktiviteter. Den brist man ser idag bland flera organisationer är att man har personer som är långt från arbetsmarknaden, spenderar mycket av sin tid hemma och har inte någon stark kontakt med samhället man bor i.

- Det finns även en oro att mörkertalet är större än vad vi vet bland vuxna som inte arbetar, studerar eller uppbär någon ersättning från samhällssystemen, berättar Ellinor Gustavsson och Emil Repo.

I projektet hoppas de kunna skapa nya kontaktvägar och kommer erbjuda stöd för att människor ska hitta aktiviteter som man gillar och förhoppningsvis kunna fortsätta att delta i. I första hand är det aktiviteter som redan finns i Vindeln man använder sig av men projektet kommer även samla in idéer och synpunkter på aktiviteter som just nu inte erbjuds i Vindeln men som skulle bidra till en rikare vardag och fritid i Vindeln för personer med psykisk ohälsa.

- Genom att minska på ensamhet och utanförskap kan man påverka en persons hälsa till mycket stor grad, öka deras välbefinnande och eventuellt även minska behov av andra former av vård eller stöd i längden. Ett sätt att minska på ensamhet och utanförskap är att delta i aktiviteter, men det är vanligt när man startar nya aktiviteter att det ofta är de som redan är aktiva som deltar, inte de som kanske skulle behöva aktivering mest. I projektet vill vi erbjuda ett individuellt stöd för att hitta, komma igång och förhoppningsvis fortsätta delta i aktiviteter för att även personer som upplever större svårigheter att kliva in i ett nytt sammanhang, konstaterar Ellinor Gustavsson och Emil Repo.