Artikeln publicerades 11 oktober 2022

Succé för Vindeln Business Week

Årets Business Week-vecka på Fritidscentrum blev en riktig succé.
Inte mindre än 27 (!) företag och organisationer ställde upp sina montrar på elevmässan och bidrog till att inspirera eleverna på Älvbrinken, Hällnäs skola och Renforsskolan.


Vindelns kommun, med näringslivet som initiativtagare till Vindeln Business Week, har under det senaste året tagit ett helhetsgrepp kring entreprenöriellt lärande som en röd tråd där de arbetar på flera olika nivåer inom kommunen, inte bara i den dagliga verksamheten i skolan.


Vindeln Business Week är ett viktigt som ett första steg att visa de möjligheter som näringslivet kan erbjuda de unga i Vindelns kommun.

Ett arbete som renderade till att Vindeln kommun utsågs till årets UF-kommun strax innan sommaren för sitt strategiska arbete kring entreprenöriellt lärande genom ömsesidig samverkan mellan företagen, kommunen och skolan.

Inom Vindelns kommun, såväl inom privat som offentlig sektor, är framtiden ljus på arbetsmarknaden de kommande åren. Ett av de stora målen är att näringslivets tillväxt och behov av arbetskraft och ökad inflyttning ska gå hand i hand för att utveckla bygden.