Artikeln publicerades 12 september 2022

Lämna anbud på maskintjänster

Nu ligger anbudsförfrågan för maskintjänster av Vindelns kommun ute på e-avrop. Maskintjänster med förare för avrop vid behov, exempelvis traktor, lastbil och grävmaskintjänster. Avtalet omfattar även hyra av maskin och annan utrustning exklusive förare.

Köparen äger rätt att i samband med projekt som upphandlas separat även upphandla tjänster som omfattas av detta avtal.
Sista anbudsdag 2022-10-10
Sista dag för frågor 2022-09-30
Uppskattat värde exkl. moms: 2 200 000 SEK
Avtalets löptid 2023-01-02 tom 2025-01-31 kan förlängas till 2027-01-31

Här hittar du anbudsunderlagen e-Avrop - Vindelns kommun Länk till annan webbplats.

Informationsträff med Upphandlingsbyrån

Att lämna anbud till Vindelns kommun
Informationsträff för företagare inför upphandlingen av maskintjänster.

Anders Blom, Upphandlare på upphandlingsbyrån går igenom hur man lämnar anbud till Vindelns kommun.

Digital träff

20 september klockan 15.00-16.00

Länk till mötet skickas ut till anmälda innan mötet.

OBS ANMÄLAN! Till Angelica Johansson angelica.johansson@vindeln.se

Umeå kommun är Vindelns kommuns upphandlingsstöd. I länken nedan finns information kring hur det går till att göra affärer med Umeå kommun. Samma gäller för Vindelns kommun.

Vill du göra affärer med kommunen? Länk till annan webbplats. - Umeå kommun (umea.se) Länk till annan webbplats.