Artikeln publicerades 30 juni 2022

Vindelns kommun vill bygga unikt innovationscenter

Vindelns kommun har startat processen att etablera nytt center för teknik- och innovation på Vindelns Innovation park. Detta i nära dialog med lokala näringslivet.

Vindeln innovation center

Vindelns kommun och näringslivet startar process för nytt innovationscenter. Fr v: Anders Jonsson, VD, Rototilt, Therese Berg, kommundirektör, Vindelns kommun, Tord Johansson, produktionschef, Rototilt, Samuel Gottnersson, VD, Indexator, Mathias Haglund, kommunalråd, Vindelns kommun, Lars Rudolfsson, produktionschef, Cranab.

Den starka tillväxten hos näringslivet skapar stora möjligheter som Vindelns kommun vill ta tillvara. Nu inleder Vindelns kommun en unik satsning för att bygga Vindeln Innovation Center (VIC) i dialog med bland andra Rototilt, Indexator, Vimek och Cranab.

Planen är att tillskapa ett unikt center som ska innehålla industrilokaler, utbildningscenter, kontor, omklädningsrum samt innovativa och hållbara lösningar för till exempel kommunens måltidsverksamhet. Inriktningen på utbildningarna kommer att vara mot bland annat metall, trä och ny teknik.

Innovationscentret kommer att vara på cirka 7 000 kvadratmeter och den preliminära kostnadsberäkningen uppgår till cirka 180 miljoner kronor varav en betydande del kommer att sökas från externa finansiärer.

- Med den här satsningen tar vi gemensamma krafttag i frågan om kompetensförsörjning, tillväxt och utveckling för Vindelns kommun. Jag anser att vi inte har råd att avstå från att göra den här satsningen och att den här investeringen kommer att betala sig själv med tiden. säger kommunalrådet Mathias Haglund (s).

En av Vindelns största arbetsgivare som just nu flaggar för behov av både mer arbetskraft och lokaler är teknikföretaget Rototilt.

- På Rototilt arbetar vi enligt en scenariobild med fortsatt tillväxt och ökat behov av både medarbetare och produktionsyta. Hur och var expansionen kan äga rum handlar om vilka förutsättningar som ges och vi har nu påbörjat arbetet att utvärdera olika alternativ. En fortsatt satsning i Vindeln är att föredra och vi är förstås positiva till det initiativ som nu presenterats och att detta kan ske i samverkan med fler intressenter– säger Anders Jonsson, VD, Rototilt Group AB.

Kontakt
Mathias Haglund
Kommunalråd (s), Vindelns kommun
Mobil: 070-231 05 71

Anders Jonsson
VD, Rototilt
Mobil: 070-590 09 49

Therese Berg
Kommundirektör, Vindelns kommun
Mobil: 072-220 47 26

Anders Strömgren
VD, Cranab AB
Mobil: 070-6666526

VIC Vindelns innovation center

Innovationscentret kommer att vara på cirka 7 000 kvadratmeter och den preliminära kostnadsberäkningen uppgår till cirka 180 miljoner kronor varav en betydande del kommer att sökas från externa finansiärer.