Artikeln publicerades 28 juni 2022

Utveckla en attraktiv plats längs Vindelälven - sök pengar

Har du tankar och idéer på insatser som kan göra en plats mer attraktiv?

Nu finns det möjlighet att söka pengar till att utföra olika utvecklingsinsatser som i första hand gynnar Vindelälvens älvdal och som syftar till att göra platsen mer attraktiv. Insatserna kan vara kopplat till boende och fritid, natur- och friluftsliv och kan även ske i samverkan med näringslivet.

Ansökan sker via e-tjänst på kommunens hemsida. Ansökningar behandlas löpande.

Varför finns dessa pengar nu?

Kommunfullmäktige har beslutat att acceptera den ekonomiska ersättningen som Naturvårdsverket erbjuder för det intrång på kommunens mark som blir av bildandet av Nedre Vindelforsarnas naturreservat.

Inriktningen för användande av intrångsersättningen är att medlen ska användas för olika utvecklingsinsatser som gör platsen mer attraktiv. Det kan vara kopplat till boende och fritid, natur- och friluftsliv samt näringsliv, i första hand längs Vindelälvens älvdal.

Vid frågor?

Frågor kring ansökan? Skicka e-post till kommunalutveckling@vindeln.se eller ring Erika Johansson 0933-141 15.