Artikeln publicerades 3 juni 2022

Försämrat enkätresultat i Svenskt Näringslivs mätning

Varje år mäter Svenskt Näringsliv företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. I årets enkätundersökning har drygt 32 000 företag svarat på hur de upplever det lokala företagsklimatet.

Resultatet används i utvecklingsinriktade dialoger med ledande kommunpolitiker och tjänstepersoner.

Den viktigaste frågan, och tyngst vägande faktor i höstens kommunranking, är de sammanfattande omdömen som företagen ger om företagsklimatet i sina egna kommuner.

Frågan som flest företag anser vara högst prioriterad i samtliga kranskommuner är fler bostäder, som nämns av 64 procent i Vindeln, 57 i Nordmaling, 55 i Bjurholm och 39 procent i Vännäs.

Sammanfattande omdöme för Vindelns kommun på en sexgradig skala där 1 är dåligt och sex är utmärkt landade siffran på 3,10 jämfört med 3,26 i fjolårets mätning.

Siffrorna är därmed i paritet med varandra i Svenskt Näringslivs mätning de senaste två åren.

Nationellt når 34 kommuner upp till betyget fyra i det sammanfattande omdömet, som motsvarar ”bra” och i Västerbotten når alltså endast en av 15 kommuner upp till betyget fyra.

- Vi vet att förändringar tar tid och att vi behöver vara uthålliga. Vi kommer att fortsätta det arbete vi startat med en kontinuerlig och framåtsyftande dialog tillsammans med våra företag, säger Therese Berg, kommundirektör, Vindelns kommun.

Svenskt Näringsliv har mätt företagens uppfattning av det lokala företagsklimatet i över 20 år och sätter fingret på företagens betydelse för samhället.

- Företagen i Västerbotten sysselsätter 76 000 personer och bidrar därmed med 21,8 miljarder i skatteintäkter. Det räcker till att anställa många pedagoger, sjuksköterskor, poliser och annat inom välfärden, säger Mats Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv.