Artikeln publicerades 2 juni 2022

Vindelns kommun tilldelades pris
som "Årets rekryteringsprocess"

För att kunna möta utmaningarna med kompetensförsörjning i framtidens välfärd behövs en öppenhet att tänka, organisera och göra arbetet annorlunda.
En strategi Vindelns kommun anammat och som premierades som ”Årets rekryteringsprocess” under Varbidagen i Umeå den 24 maj.

- Det ett är bra kvitto att vi tänkt rätt. Sedan våren 2020 har vi arbetat aktivt med att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hela vägen från behovsanalys till tillsättning och det är roligt att det arbete vi gör nu uppmärksammas, säger Moa Löfgren, HR-strateg, Vindelns kommun.

Vindelns kommun står inför stora utmaningar för att säkra kompetensförsörjningsbehovet i framtiden.

Sedan juni 2020 finns en kommunövergripande kompetensförsörjningsplan som syftar till att vara ett underlag och ett stöd för verksamheternas strategiska arbete med kompetensförsörjning. Vindelns kommun jobbar med kompetensbaserad rekrytering.
- Det betyder att kompetenserna ska vara i fokus och vi ska inte bedöma kandidaterna utifrån andra, ovidkommande faktorer. Som människa är det helt omöjligt att vara objektiv, men vi försöker minska de vanligaste fällorna och sträva efter att jobba så inkluderande och kompetensbaserat som möjligt. Därför försöker vi minska risken för olika bias, tankefällor och magkänslor, berättar Moa Löfgren.

Sedan hösten 2021 har Vindelns kommun valt att plocka bort det personliga brevet i våra ansökningsprocesser och istället ersätta det med specifika urvalsfrågor för varje tjänst. Med kravprofilen som grund ställs ett antal frågor som den sökande får svara på, såväl kryssfrågor som fritextfrågor. Den sökande får då chansen att för tjänsten lyfta fram sina kompetenser.

- Detta innebär att vi får in den information vi vill ha, och inte så mycket annat. Det minskar risken för diskriminering och är ett steg i riktningen mot en mer inkluderande rekryteringsprocess, säger Löfgren.