Artikeln publicerades 1 juni 2022

Besöksnäringen i Vindelns kommun fortsätter att öka 2021

Totalt omsätter turismen i Vindelns kommun drygt hundra miljoner kronor. En ökning från 90 miljoner 2020. 2021 besöktes vindelns kommun av 154 259 besökare. Granö Beckasin, Mårdseleforsarnas naturreservat och Buberget toppar listan över populära besöksmål.

- Det har funnits ett stort sug efter båda naturupplevelser och dagsaktiviteter i våra omgivningar. Dessa siffror visar att våra populära besöksmål inte tappat besökare trots pandemin där resultatet är en effekt av deras strategiska och målinriktade arbete, säger Angelica Johansson, företagslots och projektledare.

Vindelns kommun genomför årligen en turistekonomisk mätning tillsammans med Visit Umeå för att få en bild av näringens påverkan på kommunen och andra näringar, samt få en bild av hur näringen utvecklas. Statistik samlas in från SCB (statistiska centralbyrån) och direkt från företagen. Resultatet har sammanställts av ett externt bolag.

Här kommer en sammanfattning av undersökningen;

  • Totalt 52 648 kommersiella övernattningar. En ökning från 2020 med 11 155 gästnätter.
  • Hotellen är den omsättningsmässigt största övernattningskategorin med 39 procent av omsättningen för samtliga övernattningar och 58 procent av omsättningen för alla kommersiella övernattningar.
  • Hotellens kapacitetsutnyttjande var 53 procent jämfört med hela landets 41,8 procent.
  • Hotellen omsatte totalt 20,7 miljoner kronor jämfört med 19,7 miljoner 2020.
  • Andelen utländska hotellgästnätter var 46,1 procent att jämföras med hela landet 13,9 procent.
  • Dagsbesöken motsvarar ungefär 27 procent av den totala turistomsättningen. Totalt 47 857 dagsbesök (44 331 dagsbesök 2020).
  • Dagsbesöken omsatte drygt 27,1 miljoner kronor jämfört med 24,3 miljoner 2020.