Artikeln publicerades 31 maj 2022

Vindeln är Årets UF-kommun i Västerbotten 2022

Vindelns kommun utsågs under dagen till Årets UF-kommun i Västerbotten.

Kommunen har under det senaste året visat på ett helhetsgrepp kring entreprenöriellt lärande som en röd tråd där de arbetar på flera olika nivåer inom kommunen, inte bara i den dagliga verksamheten i skolan.

SÅ HÄR LYDER MOTIVERINGEN TILL ÅRETS UF-KOMMUN I VÄSTERBOTTEN

:
Årets UF kommun 2022 har genom ömsesidig samverkan med företagen, kommunen och skolan skapat viktiga plattformar för kommunens utveckling. Skolans vision är att alla elever ska få en likvärdig utbildning och ges samma möjligheter att utvecklas som individer. Utvecklingen kring de entreprenöriella lärande har skett genom bästa tänkbara kollegiala drivkraft och samarbete hos skolpersonalen. Näringslivet har tagit stort ansvar för att ge eleverna möjlighet att öva på sin egen företagsamhet och tagit fasta på att ju tidigare de får börja desto bättre. Hela grundskolan genomsyras av entreprenörskap och eleverna får växa och se möjligheter där de bor i Årets UF kommun Vindeln.