Artikeln publicerades 19 maj 2022

Ansökan om skolskjuts inför läsåret 2022/23

Nu är det dags att göra ansökningar för skolskjuts och elevresor, inför det nya läsåret 2022/2023

Ansökningar gäller främst för elever som börjar sin gymnasieutbildning till höstterminen samt de som tidigare har ansökt om skolskjuts för särskilda skäl samt växelvist boende.

Ansökan för skolskjuts/elevresa ska även göras där skolbarnen inte har haft skolskjuts tidigare till exempel har haft plats i förskolan och börjar förskoleklass, har haft hel fritidshemsplats, eller är nyss inflyttad till Vindelns kommun.

Ny ansökan gäller också för elever som ska byta skola, exempelvis till Hällnäs, Älvbrinken eller börjar klass 6 på Renforsskolan eller om det finns andra förändringar som påverkar skolskjutsen inför läsåret 22/23.

Viktigt att notera i ansökan

Har ditt barn delvis fritidshemsplats antingen morgon eller kväll, måste ett schema för detta följa med i Skolskjutsansökningen, skolskjutsbeslutet kan påverkas av det.

Meddela oss på blanketten om ditt barn behöver bilkudde, då gör vi beställningen hos bussföretagen som ansvarar för vår skolskjuts inom Vindelns kommun.

Ansökningsblanketter för Skolskjuts och Växelvist boende, Elevresa eller för särskilda skäl gymnasiesärskola finns på Vindelns kommuns hemsida ”Mina Sidor” som e-tjänst eller som utskrivningsbar blankett.

Har du som vårdnadshavare funderingar eller frågor om skolskjuts eller elevresa, hör gärna av dig.

Maria Johansson, Skolskjutshandläggare, Barn och Utbildning
maria.johansson@vindeln.se
0933-140 49