Artikeln publicerades 10 maj 2022

Vindelns kommuns arbete med anledning av kriget i Ukraina

Kriget i Ukraina påverkar och berör oss alla. I Migrationsverkets scenario förväntas Sverige ta emot cirka 80 000 flyktingar som flytt från sitt hemland. Utifrån myndighetens förslag hur skyddssökande från Ukraina ska fördelas på läns- och kommunnivå ska Vindelns kommun erbjuda plats för 54 personer.

I dagsläget har drygt ett 20-tal ukrainska medborgare beviljats tillfälligt skydd i Vindelns kommun enligt massflyktsdirektivet.

Måndag 16 maj börjar ukrainska barn i skola- och barnomsorg där en lärare anställts och den 11 april öppnades ett mottagningscentrum på kommunhuset för att bistå med råd och stöd gällande frågor om till exempel ersättningar, sjukvård, rätt att arbeta, rätt till skola- och barnomsorg samt vilken myndighetsinformation och kontaktvägar som finns att tillgå.

Sedan den ryska invasionen inleddes i Ukraina 24 februari har Vindelns kommun bevakat omvärldsläget löpande tillsammans med andra aktörer i form av andra kommuner och berörda myndigheter som bland annat; Länsstyrelsen, Försvarsmakten, Säkerhetspolisen, och Migrationsverket för att stärka, samordna och vid behov inrikta den samlade hanteringen.

Vindeln kommuns arbete har präglats av hög beredskap och strategiskt krisberedskapsarbete utifrån myndigheternas riktlinjer.

Med anledning av det rådande säkerhetspolitiska läget har arbetet fokuserats på löpande och strategisk kommunikation gentemot medborgarna, säkerställa och upprätthålla informations- och säkerhetsskyddet.

Vindelns kommun har även deltagit tillsammans med frivillig- och intresseorganisationer för att berätta om kommunens insatser och hitta gemensamma vägar för att underlätta och bidra till så bra livssituation som möjligt.

Personal från kommunen har även mött anlända flyktingar och informerat om vilket stöd som kan erbjudas.