Artikeln publicerades 4 maj 2022

Renoveringen av simhallen har börjat

Måndag 2 maj påbörjades renoveringen av Vindelns simhall till en budgeterad kostnad av 16 miljoner kronor.

Bland annat kommer nytt ytskikt i bassäng samt dusch- och omklädningsrum plus en upprustning av reningsverket ske under våren, sommaren och hösten.
- Det här är ett måste för att säkerställa verksamheten i anläggningen på kortare sikt, berättar Malin Bjurén, kultur- och fritidschef i Vindelns simhall.

Renoveringen kommer ske i två steg, ytskikten under maj-oktober 2022 och reningsverk sommaren 2023.
Redan i november 2016 fattade kommunfullmäktige beslut om en ny simhall i Vindelns kommun, men ekonomiska och planmässiga utmaningar har skjutit frågan om ny simhall på framtiden.

- Det finns ett beslut om nybyggnation, men kommunen har i nuläget valt att prioritera detaljplaner för industriområden och nya bostäder. Av den anledningen tog kommunfullmäktige under 2021 ett beslut om att tillskjuta medel för en renovering av nuvarande simhall för att inte riskera bland annat simundervisningen för våra elever, säger Bjurén.

I tidigare medborgardialog med kommuninvånarna och som underlag för ny simhall har diskuterats tre förslag som lämplig placering av den nya simhallen; norr om Renforsskolan, vid Fritidscentrum samt nuvarande läge.

Medborgarnas önskemål var området runt fritidscentrum, men där nuvarande detaljplan inte tillåter nybyggnation eller uppförande av nya byggnader, så kallad prickmark vilket innebär att först behöver en ny detaljplan tas fram för området.