Artikeln publicerades 22 april 2022

Migrationsverkets förslag på fördelning av skyddsökande från Ukraina är klar

Nu är Migrationsverkets förslag klart hur fördelningen av skyddssökande från Ukraina ska se ut på läns- och kommunnivå. Västerbotten ska ta emot 2 371 flyktingar och Vindelns kommun 54 personer.

Regeringen har gett Migrationsverket i uppdrag att ta fram en modell som skapar en så jämn fördelning som möjligt mellan landets kommuner vid anskaffning av boenden för skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet. Syftet är att ge kommunerna och andra aktörer bättre förutsättningar att planera och förbereda mottagandet.

Fördelningen baseras på en uppskattning av hur många boendeplatser som behövs utifrån Migrationsverkets huvudscenario om att 76 000 personer kommer att söka skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet fram till halvårsskiftet.

- Vi har sedan kriget startade för knappt två månader sedan haft god beredskap att bevilja skydd för de ukrainska flyktingar som placeras i vår kommun. Fram till att den nya lagstiftningen är på plats i sommar kan vi nu, i nära samverkan med Migrationsverket, fördela boenden åt skyddsbehövande ukrainare utifrån de fastställda fördelningstalen, säger Therese Berg, kommundirektör, Vindelns kommun.

Målsättningen är att kommunerna ska ha så goda förutsättningar som möjligt att planera mottagandet och i möjligaste mån undvika att skyddsbehövande måste flytta.

I skrivande stund har 16 ukrainska flyktingar beviljats skydd i Vindelns kommun varav hälften är barn och ytterligare tre personer har ansökt om skydd enligt massflyktsdirektivet.