Artikeln publicerades 13 april 2022

Energifylld start för Hemma är Vindeln

Vindelns kommuns projekt Hemma är Vindeln inleddes med en energifylld kick-off på Vindelngallerian inför ett 80-tal gäster.

Landshövdingen Helene Hellmark-Knutsson och Jan Wejdmark, Newsec, föreläste om sin syn på att skapa attraktivitet och stimulera en attraktiv boendemarknad på orten.

Kickoffen är startskottet för en rad aktiviteter i projektet Verkstad - Hemma är Vindeln.

Målsättningen är att näringslivets behov av arbetskraft och ökad inflyttning ska gå hand i hand för att utveckla bygden.

Syftet är att stimulera den lokala boendemarknaden och intresset för att utveckla/bygga och investera i bostäder i kommunen genom att samla berörda aktörer och personer från näringsliv samt offentlig sektor. Vindelns kommun har en stark tillväxt i stora delar av näringslivet med dokumenterat ökat rekryteringsbehov samtidigt som det råder bostadsbrist på kort- och lång sikt.

Håll utkik för fler spännande nyheter inom projektet som presenteras löpande i kommunens kanaler.