Artikeln publicerades 8 april 2022

Vindelns kommun öppnar mottagningscentrum

Vindelns kommun startar mottagningscentrum för att bistå ukrainska flyktingar.

På måndag öppnas ett kontor på kommunhuset där det kommer finnas personal som kan vägleda med information och service.
- Det är viktigt att vi skapar förutsättningar för att ge människor som flyr undan krig en möjlighet att komma in i vårt samhälle så snabbt som möjligt, säger Therese Berg, kommundirektör.

Migrationsverkets siffror visat att drygt 28 000 ukrainska medborgare registrerat ansökan om skydd i Sverige sedan 24 februari.

Migrationsverkets huvudscenario för ankommande flyktingar är 76 000 fram till halvårsskiftet. Vid ett högre scenario kan det röra sig om 212 000 ukrainska medborgare som söker skydd i Sverige.

I skrivande stund har 14 personer som beviljats tillfälligt skydd i Vindelns kommun och ytterligare fyra personer avvaktar beslut.

För att parera och vara förbereda för att möta de behov som finns kommer Vindelns kommun att inrätta ett mottagningscentrum på kommunhuset för att underlätta för flyktingar som anländer till Vindelns kommun.

Genom att samla resurserna är ambitionen att samordna, lotsa och informera de ukrainska flyktingarna och underlätta en väg in i samhället.

Migrationsverket ser i nuläget ett minskat behov av kommunala evakueringsplatser eftersom läget stabiliserats jämfört med bedömningen i mars. Myndighetens utvärdering är att evakueringsplatser inte behövs i Västerbotten i nuläget. Bedömningen kan dock komma att ändras utifrån hur antalet skyddssökande utvecklas.

Beredskapen är god i Vindelns kommun och inventeringen av boendeplatser i såväl kommunal som privat regi visar att 652 sovplatser finns tillgängliga.

Vindelns kommun fortsätter dock att planera och förbereda att ta emot flyktingar, men avvaktar behov och besked från Migrationsverket gällande långsiktigt boende för flyktingar.

Vindelns kommun kommer även under fredagen träffa kyrkan, föreningar och frivilligorganisationer för att diskutera och hitta gemensamma samarbetsformer och insatser för de ukrainska flyktingar som beviljats skydd i Vindelns kommun.