Artikeln publicerades 22 mars 2022

Kick-off med landshövdingen när Hemma är Vindeln intensifieras

Vindelns kommuns projekt Hemma är Vindeln intensifieras. 12 april besöker landshövdingen Helene Hellmark-Knutsson Vindeln för att tillsammans med näringslivet diskutera förutsättningarna och agera för en expansiv boendemarknad på orten.

Kickoffen är startskottet för en rad aktiviteter i projektet Verkstad - Hemma är Vindeln.

Målsättningen är att näringslivets behov av arbetskraft och ökad inflyttning ska gå hand i hand för att utveckla bygden.

Syftet är att stimulera den lokala boendemarknaden och intresset för att utveckla/bygga och investera i bostäder i kommunen genom att samla berörda aktörer och personer från näringsliv samt offentlig sektor. Vindelns kommun har en stark tillväxt i stora delar av näringslivet med dokumenterat ökat rekryteringsbehov samtidigt som det råder bostadsbrist på kort- och lång sikt.

Under kickoffen ska bland annat frågor kring hur aktörerna tillsammans kan stärka förutsättningarna och agera för en expansiv boendemarknad.

På träffen medverkar även Jan Wejdmark, Newsec, Granö Beckasin och Granö Bostad för att dela med sig av sina erfarenheter över framtidens hållbara livsmiljöer till potentialen och utmaningarna på den lokala bostadsmarknaden.