Artikeln publicerades 18 mars 2022

Inventering av boenden för människor på flykt

Vindelns kommun följer läget i Europa och Ukraina. Just nu förbereder vi oss bland annat för att ta emot människor på flykt.

Länsstyrelsen har gett länets kommuner i uppdrag att inventera lämpliga boenden.
Inventering av tillfälliga boenden ska lämnas in senast 23 mars

I vilken omfattning Vindelns kommun påverkas av flyktingströmmar är i nuläget oklart och lägesbilden ändras så gott som dagligen. Förra veckan fick landets kommuner en akut förfrågan från Migrationsverket via länsstyrelserna att sammanställa listor på tänkbara evakueringsboenden. Dessa gällde i första hand boenden i kommunal regi.

Torsdagen den 17 mars, fick vi uppdraget att även inventera vilka tänkbara boenden som vi kan erbjuda i ett bredare perspektiv där även privata bostadsbolag, kyrkor, samfund, föreningar och andra frivillorganisationer omfattas.

Exempel på lokaler och anläggningar som efterfrågas är lägenheter, vandrarhem, campingplatser, idrottshallar och lagerlokaler. Även mark för uppsättning av tält och modulbyggnader ingår i inventeringen. Observera att privatbostäder inte är aktuella i nuläget.

För dig som vill erbjuda boende

Du som kan erbjuda ett tillfälligt boende anmäler via e-tjänst eller under kontorstid till Vindelns kommuns reception, telefon 0933-140 01

E-tjänst för att anmäla boendeplatser Länk till annan webbplats.

När du hör av dig till oss behöver du ange följande information:

 • Kontaktuppgifter såsom namn, mejl och telefon till ansvarig
 • Adress och namn på boendet
 • Boendets regi (privat bolag, föreningsägt, tillhörande kyrka eller samfund etc.)
  Typ av boende/lokal (lägenhet, vandrarhem, modulhus, campingstuga etc)
 • Möjligt tillträdesdatum och slutdatum.
 • Antal boendeplatser
 • Möjlighet till självhushåll
 • Kostnad per dygn
 • Närhet till ändamålsenlig samhällservice
 • Om boendet är lämpligt på kort eller lång sikt
 • Övriga detaljer om boendet som kan vara av intresse.

Migrationsverkets information: Frågor och svar om bostäder - Migrationsverket Länk till annan webbplats.

Viktigt om din anmälan

Anmälan är inte bindande och innebär inte något åtagande om att erbjuda boende i det här skedet. Vi kan i nuläget inte svara på om eller när det blir aktuellt att använda de boendeplatser som anmäls. Migrationsverket kommer att ta kontakt med Vindelns kommun om och när det blir aktuellt att använda boendeplatserna.

I nuläget är inte alla förutsättningar klara om vad som kommer att gälla för dig som upplåter lokaler. Migrationsverket kommer inom kort att informera om ersättningar och regler. Vi kan därför inte ge svar på frågor om ersättning i nuläget.

Detta gäller även dig som redan kontaktat Vindelns kommun och erbjudit boendeplatser.

Fakta

Inventeringen sker på uppdrag av Regeringen och görs i samarbete mellan Länsstyrelsen i Västerbottens län och länets kommuner. Resultatet av inventeringen ska skickas in av kommunerna den 23 mars och kommer att sammanställas på regional och nationell nivå till Migrationsverket och Justitiedepartementet den 25 mars.

Under föregående vecka gjordes en första inventering av möjliga bostäder i Västerbottens län. Då framkom en möjlighet att på kort sikt kunna ta emot drygt 2 000 personer i länet totalt. Inventeringens fokus var på lokaler, anläggningar och tillfälliga boenden i kommunal regi.