Artikeln publicerades 15 mars 2022

Vindelns kommun öppnar upp boendeplatser för ukrainska flyktingar

Vindelns kommun kan i skrivande stund erbjuda minst 80 tillfälliga boendeplatser för ukrainska flyktingar.

Just nu är behovet av bostäder större än vad Migrationsverket har tillgång till. Myndigheten har därför bett att få tillgång till kommunernas evakueringsplatser.

- Vi är glada att vi kan bidra med tillfälliga boendeplatser i vår kommun tillsammans med många andra. Vi kommer fortsätta för att hjälpa till med fler boenden och ser också positivt på att möta och samarbeta med föreningar och frivilligorganisationer som vill bidra på olika sätt. Vi är också tacksamma för alla engagerade de kommuninvånare som kontaktar oss och vill bidra, säger Therese Berg, kommundirektör, Vindelns kommun.

I den inventering som genomförts och rapporterats in till Länsstyrelsen fortsätter Vindeln kommun att inventera och ser ljust på att kunna erbjuda ytterligare boendeplatser. Dialog kommer även föras med avtalsparter som bedriver verksamhet på kommunens anläggningar.

Många hör tacksamt av sig till Vindelns kommun och vill hjälpa till med bostad, kläder eller andra förnödenheter

Migrationsverket eller Vindelns kommun har inte möjlighet att omhänderta hjälp som erbjuds av privatpersoner, utan uppmanar till att kontakta lokala hjälporganisationer för att se vilken hjälp som efterfrågas.

Migrationsverket söker även flera bostadsplatser, i första hand i närheten av deras befintliga kontor. Om du är fastighetsägare och vill delta i en upphandling kan du läsa mer på följande sidor: