Artikeln publicerades 11 mars 2022

Ljus framtid för arbetsmarknaden i Vindelns kommun de kommande åren

Söker du nytt jobb i framtiden?
Då är Vindelns kommun platsen att söka sig till.
Behovet av ny arbetskraft är stort, både på kort- och lång sikt.

svetsare

Svetsare är ett av många högprioriterade yrken inom tillväxtindustrin i Vindelns kommun de kommande åren.

Den svenska arbetsmarknaden har de senaste åren haft en låg arbetslöshet samtidigt som behoven av kompetens, inte minst utbildad och legitimerad personal, fortsatt att öka.
Inom Vindelns kommun, såväl inom privat som offentlig sektor, är framtiden ljus på arbetsmarknaden de kommande åren.
Målsättningen i kommunens relativt nystartade projekt Hemma är Vindeln är att näringslivets tillväxt och behov av arbetskraft och ökad inflyttning ska gå hand i hand för att utveckla bygden.
Som ett led i detta arbete har kommunal utveckling med hjälp av Jan Hörnberg genomfört en kompetensbehovsinventering bland de tio största tillverkande företagen i Vindelns kommun. Utfallet av sammanställningen talar sitt tydliga språk.

Prognosen och behovet hos dessa 10 företag i Vindelns kommun visar att det kommer behövas inte mindre än 132 (!) nya jobb till och med 2023 där kategorierna; CNC, svets och montör gör störst yrkesanspråk bland dessa arbetstillfällen.
-När behoven räknades ihop och analysen var klar blev nästan alla överraskade över att behoven var så stora, att tillväxten sammanlagt var så hög. Vi konstaterar att vi behöver bli många fler i kommunen, säger Jan Hörnberg.

Även inom de kommunala verksamheterna är behovet av kompetensförsörjning stort de kommande åren. I Vindelns kommun förväntas omkring 93 procent av personalstyrkan att omsättas (pensionsavgångar och övriga avgångar på egen begäran) fram till 2029. Möjligheterna är oändliga inom en rad olika yrken där prognosen pekar på cirka 500 anställningar/ersättningsrekryteringar.
Flera av industriföretagen i kommunen verkar i en stark tillväxtfas. Även andra branscher som expanderar upplever rekryteringsbehovet som en stor utmaning i framtiden.

- Det skapar såklart många arbetstillfällen i kommunen i stort, och för den som är nyfiken på att jobba hos oss finns en bred palett av olika yrken. Under de senaste åren har vi jobbat aktivt med kompetensbaserad rekrytering och det innebär att vi premierar faktiska kunskaper och förmågor. Det minskar risken för diskriminering och ökar chanserna att vi hittar den person som är bäst lämpad att göra jobbet, säger Moa Löfgren, HR-strateg, Vindelns kommun och tillägger;
- Var inte rädd att söka jobb i tron att du inte har rätt bakgrund. Har du kompetenserna kan mycket väl jobbet bli ditt. Möjligheterna att arbeta och bo i Vindelns kommun är goda.