Artikeln publicerades 4 mars 2022

Nytt projekt ska främja barn och ungas psykiska hälsa i Vindelns kommun

Vindelns kommun har startat ett projekt för att främja barn och ungas psykiska hälsa. Projektet sker i samverkan mellan socialtjänst, skola och primärvården.

Claudia Kerttu, utbildad distriktssköterska och med mångårig erfarenhet som skolsköterska inom elevhälsan kommer leda arbetet.

- Jag hoppas kunna synliggöra och underlätta för människor med psykisk ohälsa genom att ge och sprida kunskap och därmed minska stigma, säger hon.

I hennes nytillsatta roll kommer hon under 2022 leda arbetet genom att inventera och skapa en överblick kring de utmaningar och möjligheter som finns för barn och unga inom området psykisk hälsa/ohälsa.
Under året kommer det bli föreläsningar, utbildningar och olika aktiviteter i förebyggande syfte.

- Jag tycker det är fantastiskt att Vindelns kommun har valt att starta detta projekt, för det viktigaste för framtiden är ju våra barn och unga och deras mående. Alla människor har rätt att få sina röster hörda, men en del behöver kanske mer hjälp och stöttning och då kommer jag finnas tillgänglig, säger Claudia Kerttu och tillägger;

- När jag lämnar över stafettpinnen efter detta projektår hoppas jag att det finns hållbara tydliga strukturer för att vi tidigt ska hitta och förebygga för barn och unga som riskerar att hamna i eller har psykisk ohälsa.