Artikeln publicerades 1 mars 2022

Förlängt besöksförbud till 7 mars
på kommunens korttidsboenden

18 januari införde Vindelns kommun ett tillfälligt besöksförbud på Solhagas och Almagårdens korttidsboende.

På grund av det alltjämt höga smittspridningen av covid-19 förlängs beslutet till 7 mars.

Vi fortsätter även att starkt avråda från besök på våra särskilda boenden.