Artikeln publicerades 11 februari 2022

Besöksförbud förlängs på Solhaga och Almagården

Tillfälligt besöksförbud förlängs på Solhagas och Almagårdens korttidsboende

18 januari införde Vindelns kommun ett tillfälligt besöksförbud på Solhagas korttidsboende.

På grund av det alltjämt höga smittspridningen av covid-19 förlängs beslutet till 28 februari.

Vi fortsätter även att starkt avråda från besök på våra särskilda boenden.

I Vindelns kommun och stora delar av Västerbotten har smittspridningen varit hög under de senaste veckorna. Det har medfört ett ansträngt läge för många av kommunens verksamheter. Många avdelningar har haft hög sjukfrånvaro och smitta har även konstaterats bland brukare och elever.

Det är av yttersta vikt att vi fortsätter hålla smittan borta för att skydda våra äldre.