Artikeln publicerades 10 februari 2022

Ordinarie öppettider på kommunhuset införs måndag 14 februari

Från och med måndag 14 februari införs ordinarie öppettider på kommunhuset.

Kommunkontorets öppettider införs måndag 14 februari och ser ut enligt följande;

Måndag - Torsdag, kl. 09.00 - 15.00
Lunch 12.00 - 13.00
Fredag 09.00 - 12.00