Artikeln publicerades 7 februari 2022

Nya lokaler för Galaxen förskola

Förskolebarnen på Galaxen i Vindeln har fått byta miljö.
Nu väntar en ny och spännande tid i nyrenoverade ljusa lokaler.

Förskolan Galaxen

Förskolan Galaxen flyttade efter årsskiftet in i nya lokaler i socialförvaltningens lokaler.

Efter årsskiftet lämnade barnen Centrumkyrkan och flyttade in socialförvaltningens gamla hemvist.

Galaxen blir nu integrerad i socialförvaltningens lokaler och kommer att dela innergård med Älvan, daglig verksamhet inom LSS, samt korttidsboende inom äldreomsorgen. Förskolan bedriver i dag verksamhet med tre pedagoger och 16 barn inom förskoleverksamheten och under hösten 2021 har de nya lokalerna förberetts och ändåmålsanpassats för de förskolebarnen.

- Vi hoppas och tror att det kommer ge många goda effekter för alla aktörer, både barn, unga och gamla. Vi är tacksamma och tackar ödmjukt för att vi fått bedriva verksamhet i Centrumyrkans lokaler under hösten, säger Christina Kajberg, rektor för förskolan, Barn- och utbildningsförvaltningen.