Artikeln publicerades 4 februari 2022

Information gällande covid-19 inom vård- och omsorg

Den höga smittspridningen av covid-19 i samhället påverkar våra verksamheter inom vård- och omsorgssektorn. Såväl boende och personal har testat positivt för covid-19 under vecka 4 och 5.

Vindelns kommun utgår från att alla omsorgstagare exponerats från smitta och kommer av den anledningen inte kontakta enskilda som gjorts tidigare vid arbete med smittspårning.

Om enskild eller din anhörig insjuknar med symtom eller testar positivt kommer berörd att bli kontaktad av verksamheten. Utifrån den uppkomna situationen fortsätter vi uppmana till försiktighet och avråder vidare att inte besöka anhöriga inom äldreomsorgen.
Personal inom verksamheten använder munskydd och följer rådande basala hygienrutiner och personligt hygienansvar för att minska risk exponering.