Artikeln publicerades 26 januari 2022

Flera åtgärder mot covid-19 bedöms kunna avvecklas 9 februari

Smittspridningen av covid-19 och virusvarianten omikron är fortsatt hög. Bedömningen är att toppen nås någon av de närmaste veckorna. Regeringen och Folkhälsomyndigheten förlänger av den anledningen restriktionerna till 9 februari.

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt mycket omfattande och har lett till hög sjukfrånvaro som riskerar att påverka samhällsviktiga funktioner.
Den höga smittspridningen har medfört av hög sjukfrånvaro och utmaningar med bemanning i sjukvården, äldreomsorgen och andra samhällsviktiga funktioner.

De åtgärder som infördes i december och januari bedöms vara nödvändiga i ytterligare 14 dagar. Därefter bör de succesivt kunna avvecklas.

Folkhälsomyndighetens plan för avveckling av åtgärder beslutas i början av nästa vecka. Konkreta besked och detaljer i avvecklingen av åtgärder kommuniceras under nästa vecka.