Artikeln publicerades 20 januari 2022

Ansträngd covid-19 situation inom Vindeln kommuns verksamheter

Den ökade smittspridningen av covid-19 är omfattande i samhället.
Flera kommuner rapporterar om stor sjukfrånvaro och personalbortfall inom flera samhällsviktiga verksamheter på grund av covidsmitta eller annan sjukdom, hushållskarantän eller vård av barn.

Under december infördes bland annat fjärrundervisning på Älvbrinkens skola och beslut om tillfälligt besöksförbud på Solhagas korttidsboende gäller mellan 19 januari-9 februari.

Vindelns kommun är inget undantag och har just nu ett ansträngt läge inom främst äldreomsorgen, men även inom andra kommunala verksamheter, med anledning av covid-19 och andra förkylningsvirus som florerar.

Som en gemensam åtgärd inom Vindelns kommuns särskilda boenden avråddes anhöriga, släkt och vänner redan 9 december Läs här>>> att inte besöka verksamheterna i ett försök att skydda våra äldre och hålla smittan utanför.

Sedan slutet på november har alla medarbetare inom vård- och omsorgssektorn genomfört kontinuerliga PCR-tester för att upptäcka och förhindra att eventuell asymtomatisk smitta letade sig in på kommunens särskilda boenden.

Tyvärr har verksamheterna, precis som samhället i övrigt, fått en omfattande smittspridning av covid-19 inom våra särskilda boenden inom Vindelns kommun. Utifrån den uppkomna situationen fortsätter vi uppmana till försiktighet och avråder vidare att inte besöka anhöriga inom äldreomsorgen.

Vindelns kommun följer nu noga hur smittläget utvecklar sig och omprövar beslutet om besöksavrådan utifrån rådande smittskyddssituation. Det innebär bland annat en löpande beredskap med prioriteringar och omstrukturering av personal för att i möjligaste mån hålla igång våra verksamheter.

För personer i behov av hemtjänst kan det till exempel uppstå behov där serviceinsatser behöver prioriteras bort tillfälligt med kort varsel för att möta övriga verksamheters behov av personalbemanning. Detta för att vi vid ett ansträngt länge ska kunna ombesörja allas omvårdnad.