Artikeln publicerades 14 januari 2022

Fortsatt utveckling av Vindeln Innovation Park på gång

Industriföretagen i Vindelns kommun vill utveckla området kring Vindelns Innovation Park. Ett nytt kollektivt industrihus med bland annat truckstop och restaurang finns med på önskelistan.
Vindelns kommuns ambition är att presentera detaljplanen för området under 2022.

Vindeln Innovation Park

Just nu pågår ett detaljplanearbete initierat av industriföretagen och Vindelns kommun för att bland annat hitta mer byggbar mark och möjligheter till förtätning av befintlig bebyggelse på Vindeln Innovation Park.

I början på december beslutade kommunstyrelsen att förstudien kring projektet ”Hemma är Vindeln” fortsätter utvecklas vidare under 2022. Bakgrund är bland annat att flera av industriföretagen i kommunen verkar i en stark tillväxtfas. Målsättningen är att näringslivets behov av arbetskraft och ökad inflyttning ska gå hand i hand för att utveckla bygden.

En kommun som satsar på näringslivet ger viktiga signaler inför både expansion och nyetableringar på orten. Här i Vindeln har vi sedan länge ett starkt näringsliv med ett flertal teknikföretag som är i tillväxt och därmed stort behov av både nyrekryteringar och i vissa fall även nya lokaler. Samverkan mellan näringsliv och kommun är en förutsättning för fortsatt tillväxt och utveckling på orten, säger Anders Jonsson, vd, Rototilt AB.

Som ytterligare ett led att stärka attraktionsvärdet med dessa förutsättningar som grund har näringslivet och Vindelns kommun inlett en gemensam översyn för att utveckla och förädla området kring Vindeln Innovation Park.

Just nu pågår ett detaljplanearbete för att bland annat hitta mer byggbar mark och möjligheter till förtätning av befintlig bebyggelse runt industriområdet.

Den innehåller bland annat förutsättningarna att skapa byggbar mark och planberedskap för 2025. I utvecklingsplanen finns även diskussioner kring ett kollektivt industrihus med servicefunktioner runt området med bland annat truckstop och restaurang samt frågor kring kollektivtrafik.

Förhoppningen är utvecklingsplanen för ett gemensamt industrihus ska presenteras under 2022.

Vi uppskattar näringslivets initiativ att utreda vilka förutsättningar det kan finnas för en etablering av ett gemensamt industrihus på Vindeln Innovation park. Från kommunens sida ser vi fram emot att samarbeta vidare med näringslivet i frågan, säger Erika Johansson, verksamhetschef, kommunal utveckling.