Artikeln publicerades 3 januari 2022

Vindelns företagare summerar ett händelserikt 2021 och blickar mot 2022

Hur har företagsåret 2021 varit? Vad ser företagen i spåkulan 2022? Hur har verksamheterna utvecklas och hur har pandemin påverkat?

Samuel Gottnersson, vd, Indexator AB

Samuel Gottnersson, vd, Indexator AB, kan blicka tillbaka på ett rekordår i verksamheten. Indexator liksom ett flertal andra företag har haft ett händelserikt 2021 i flera avseenden.


Här presenterar vi svaren från några av
Vindelns kommuns företagare inom olika branscher


Hur vill du som företagare sammanfatta året som gått?

Vad ser du framemot 2022?

Samuel Gottnersson, CEO, Indexator AB

2021 har varit ett fantastiskt år för Indexator med väldigt stor efterfrågan på våra produkter. Efter fjolårets kraftiga nedgång kommer vi att göra ett rekordår. Vi har gått i mål med ett antal produktutvecklingsprojekt samtidigt som vi lyckats genomföra ett flertal kapacitetsökningar för att möta kundernas efterfrågan. Året har också präglats av ovanligt stora utmaningar bland annat kopplat till Corona, distansmöten och anskaffning av material från våra underleverantörer. Viljan att lösa dessa utmaningar har varit fantastisk tack vare alla positiva och drivna medarbetare.

Det finns mycket att se fram emot 2022. Efterfrågan på våra produkter är fortsatt stark i början av året och vi följer utvecklingen noggrant för att möta behoven. Vi har också många aktiviteter planerade, bland annat ett stort monteringsprojekt som vi kommer slutföra för att höja arbetsmiljön, öka effektiviteten och säkra kvaliteten ytterligare. Vi har också utvecklat vårt strategiska ramverk med bland annat ny vision och förtydligad värdegrund som vi kommer implementera under året. Vi har ett spännande år framför oss.

Erik Hörnberg, vd/ägare och Eva Hörnberg, ägare din GLAS man AB.

Året som gått har varit händelserikt och spännande. I den här tiden har vi upplevt att världen och marknaden varit mer oförutsägbar än vanligt. Vi har haft en del leveransproblem, men har förstått att många har varit betydligt mer drabbade än vi. Vi har från våra leverantörer fått uppleva rekord i prishöjningar där vissa produkter har haft prishöjningar vid inte mindre än fyra tillfällen under 2021. Vi kan trots detta glädjas åt att det är många nya kunder som har hittat igen oss och det är extra roligt att vi har så många återkommande kunder.

Vi ser med tillförsikt fram emot 2022. I det stora hela så tror vi att 2022 kommer att bli ett bra år, men det finns en viss oro med hänsyn tagen till alla prishöjningar. Vi känner oss extra rustade inför 2022 då vi via kommunen haft möjlighet att se på våra möjligheter till tillväxt med hjälp av ALMI.

Ina Lindfors, ägare, Friluftsbutiken Kaffe Skog och Rök

Med två ord; globalt och lokalt. Vi har påverkats av läget som varit globalt med till exempel uteblivna eller sena leveranser. Men läget har även stärkt viljan att handla lokalt.

Att ”lokalpatriotismen” håller i sig och att vi fortsätter vårt arbete med att hitta samverkanspartners för att stärka vår kommun.

Donald Eriksson, vd/ägare, Aurora Borealis Adventures AB.

Året som gått har givetvis varit väldigt tufft som för de flesta och eftersom vi är ett handelsbolag och inte omfattades av riksdagens räddningspaket så blev det tuffare än någonsin för vår verksamhet. Vi stod inför frågan om vi bara skulle ge upp eftersom man så tydligt visade att vi inte betydde någonting för våra riksdagspolitiker. Även de regionala omställningsstöden var ju framförallt inriktade på aktiebolag så vi fick inget stöd där heller, men vi överlevde på grund av att vi bet ihop, ordnade en insamling för våra hundar och minskade våra kostnader. Till exempel har vi inte tagit ut lön på mer än ett år och vi har minskat antalet anställda, det vill säga våra hundar. Detta fick till följd att vi gjorde bättre resultat i februari och mars än tidigare.

Vi ser försiktigt optimistiskt på 2022 och november och december 2021 har verkligen varit fantastiska med mer bokningar än någon gång tidigare och hela vintersäsongen 2022 ser fantastisk ut. Däremot att det svårt att sia hur sommaren kommer att bli i dagsläget. Vi har tagit beslutet att sakta men säkert börja dra ner på vår verksamhet både beroende på klimatförändringarna med kortare vintrar och ett internet som inte fungerar. Vi harr blivit medveten om att vi inte betyder något för de styrande i Stockholm samt att vi själva blir äldre. Vi ska i alla fall vara kvar ett tag till och ser även framemot att fira 30-års jubileum 2023.

Jan Wejdmark, grundare och styrelseordförande av stiftelsen World Forest Forum

World Forest Forum har under 2021 etablerat sitt huvudkontor i Granö med anställda på plats. Vi har skapat flera digitala event med många engagerade människor som tror på vår vision att vi både kan utveckla biodiversitet, höga naturvärden och samtidigt skapa ökad avkastning för markägare genom att utveckla alla skogens värden. Vi har startat flera forskningsprojekt tillsammans med partners och också konkreta samarbeten med företag som utvecklar klimatsmarta produkter och tjänster.

Jag ser fram emot juni 2022 då vi skall genomföra vårt första större fysiska event, World Forest Forum, i Granö. Där samlar vi rätt människor för samtala om rätt frågor för skogen. Vi samlar forskare, innovatörer, entreprenörer, skogsägare och finansiärer för att hitta rätt lösningar för framtidens skogsbruk. Vi skapar nu en gräsrotsrörelse som kan förändra världen med start i Granö.

Ulrica Karlsson, vd, Techtum Lab AB.

Återigen ett intensivt år då vi är leverantör till kliniker och sjukhus som utför Corona-prover. Ett år med mycket hög arbetsbelastning och en hög stressfaktor då vi varit tvungna att måste leverera test-kit i tid så att patientprover kunnat genomföras.

Än är inte pandemin över. Jag hoppas att vi slipper se fler mutationer under det kommande året så att vi kan återgå till en mer strukturerad verksamhet och arbeta mindre med att ”släcka bränder”.

Annika Rydman, vd/CEO, Granö Beckasin AB

Året har varit turbulent. Granö Beckasin är verksam i en av de branscher, besöksnäringen, som drabbats allra hårdast av pandemins effekter. Plötsligt försvann intäktsmöjligheterna för oss när utlandsmarknaden raderades ut och konferensmarknaden dog. Vi anpassade oss snabbt efter situationen och ställde om både i drift och målgruppsarbete. Vi lyckades nå ut nationellt till den svenska marknaden vilket gjorde att vi trots allt fick en bra sommar. Konferensmarknaden har till viss del återhämtat sig men den ser annorlunda ut nu med bland annat mindre grupper.

Vi älskar våra gäster och hoppas verkligen att vi kan jobba på som vanligt nästa år. Men 2022 är tyvärr återigen osäkert på grund av pandemin. Var kommer det att ta vägen? Våra intäktsmöjligheter riskerar återigen att bli helt utom vår kontroll eftersom restriktioner och ”lock-downs” är beslut som vi inte kan påverka. Men som drabbar oss extremt mycket. Men kan vi ta emot de bokningar som vi i dagsläget har i vinter från våra utländska partners och om vi svenskar får slippa restriktioner och därmed fortsätta att träffas och ha konferenser, då kan det bli ett fantastiskt bra år.

Björn Isaksson, vd/ägare, Hällnäs Handelsträdgård AB.

Vi har haft ett gynnsamt 2021 där vi har tagit marknadsandelar samt påbörjat en större investering för att kunna möta framtidens krav på produktkvalitet samt högre målsättningar för vår miljöpåverkan. Vi har flera intressanta satsningar framför oss som vi tittar på och tror att 2022 kommer att öka vår närvaro hos våra kunder. Detta kan i sin tur ge ökade volymer och antagligen också ökade marknadsandelar. Vår satsning på att kunna göra nytta för de mindre lokala butikerna och Norrland börjar nötas in och ge resultat. Vi tror att den ”stanna-hemma-trend” som synts under 2020-2021 kommer att fortsätta att synas i efterfrågan av våra produkter både inom prydnadsväxter och livsmedelsbiten. Under 2022 kommer vi att färdigställa både vår nya biomassa-eldade panncentral samt våra nya 6500 m2 produktionsytor för LED-belysta Cripgurkor

Vi har haft ett fantastiskt 2021 och ser fram emot ett minst lika bra 2022.

Greta Sävenstedt, vd/ägare,
Greta Sävenstedt Fastighetsförmedling AB.

En sammanfattning för mig som fastighetsmäklare i Vindelns kommun är att marknaden har varit hetare än någonsin tidigare under min karriär. Både stugor, villor, jordbruksfastigheter och bostadsrätter har i år varit lätt att sälja var än de legat i vår stora kommun. Marknaden har kantats av ett litet utbud och en stor efterfrågan likt så många andra kommuner vilket gett priser vi aldrig skådat tidigare både i tätorten och i byarna med omnejd ska nämnas. En hel del utsocknes har stuckit iväg i prisbilder som förvånat.

På grund av den nya verklighet vi ser med Corona som gett hemarbete och distansjobb tror jag att intresset att flytta ut på landet och i kranskommunerna bara kommer att fortsätta öka även nästa år. Utbudet kanske ligger på samma nivåer och efterfrågan likaså så jag ser framför mig att 2022 kommer att bjuda på fortsatt het marknad. Vi får se vad Stefan Ingves gör åt saken men så länge räntan är låg ser jag inte någon avmattning i sikte just nu.

Lennart Nyberg, vd, Vindelngallerian AB

Trots pandemin är det vårt bästa år någonsin. Det är inte enbart slumpen, utan vi har satsat på rätt typ av verksamhet och satsat på framförallt hotellgäster som bor hos oss på uppdrag av olika arbetsgivare inom framförallt skogs- järnvägs- och vindkraftsnäringen. De bor ofta hos oss veckovis vilket ger stabilitet.

Det är lite grann skrivet i stjärnorna hur många gäster som kommer besöka oss. Vår nisch gör ju att förutsättningarna känns trygga för oss. Vi får se vart det tar vägen med pandemin och hur det kommer påverka antalet hotellnätter och konferensbokningar. Men det enda vi vet är att vi är starka finansiellt och kan ”överleva” minst två år utan gäster på Vindelngallerian.