Artikeln publicerades 22 december 2021

Information om Vindelns camping

Vindelnbostäder AB har sagt upp avtalet med Vindelns camping för att ändra avtalets innehåll samt för att genomföra en översyn av prisbilden kring hyresavtalet.

Kommunens arrendeavtal gällande campingen går ut 31 december 2022. Avtalet ska sägas upp senast nio månader före avtalets utgång, annars förlängs avtalet automatiskt med fem år. Uppsägningen av avtalet sker med ambitionen att skapa en god konkurrens och ge flera aktörer möjlighet att lämna anbud på att arrendera campingen från 2023.

Mer information kommer när en ny arrendeprocess inleds.

För mer information;
Tobias Rosencrantz, VD, Vindelbostäder AB