Artikeln publicerades 20 december 2021

Regeringen beviljar statsbidrag till Vindelns kommun

Vindelns kommun är en av 39 kommuner i Sverige som beviljats Regeringens statsbidrag till gles- och landsbygdskommuner.
Beslutet ger ett tillskott på 1 760 000 kronor årligen mellan 2022-2024.

Det här var en tidig och mycket trevlig julklapp. Nu kan vi fortsätta utveckla vårt samarbete med näringslivet och det här stärker oss ytterligare som en attraktiv kommun med tydliga tillväxts-ambitioner, säger Erika Johansson, verksamhetschef, kommunal utveckling.

Näringslivet har i vissa landsbygdskommuner särskilda utmaningar som påverkar deras utvecklingskapacitet. I syfte att stärka dessa kommuner har regeringen beslutat om ett särskilt statsbidrag på 1 760 000 kronor årligen under perioden 2022–2024 till 39 kommuner med särskilda geografiska och demografiska utmaningar.

De utmaningar som de aktuella kommunerna står inför handlar bland annat om sårbara näringslivsstrukturer, negativ befolkningsutveckling, långa avstånd till kunder och leverantörer samt glesa servicestrukturer.

– Det är av stor vikt att kommunernas förutsättningar att utveckla företagsklimat och näringsliv stärks i ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Våra erfarenheter av tidigare insatser i dessa kommuner är mycket positiva, säger landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Erika Johansson delar bilden som landsbygdsministern beskriver.

- Det är viktigt att se de här pengarna som en del i en större helhet och att de möjliggör i större utsträckning ett långsiktigt samarbete med bland annat vårt lokala näringsliv. Det handlar om att förbättra företagsklimatet samt möjliggöra att fler ser Vindelns kommun som en attraktiv plats att bo och leva på. Det stärker i sin tur möjligheterna till en stabil kompetensförsörjning inom näringslivet, säger hon.

Statsbidraget som regeringen nu ger till 39 gles- och landsbygdskommuner under perioden 2022-2024 är en satsning inom ramen för regeringens landsbygdspolitik. Regeringen har tidigare beslutat om totalt 300 000 000 kronor till satsningen och ger nu ytterligare stöd till utveckling av företagsklimat och näringsliv i dessa kommuner.