Artikeln publicerades 17 december 2021

Kommuninformation gällande stängning av bankkontor i Vindeln

Swedbank stänger sitt kontor i Vindeln efter mars månads utgång. I och med det saknas det nu helt lokala bankkontor i kommunen.

Dagen före nedläggningsbeskedet fick kommunen information från Swedbank om vad som skulle ske. Från kommunen framfördes kritik mot det fattade beslutet. Detta innebär sämre service till både privatpersoner och företag och vad som särskilt lyftes fram var att det orsakar svårigheter för personer som inte har tillgång till, eller behärskar, digitala verktyg.

Med anledning av ovanstående kommer kommunen att se över vilket stöd som kan erbjudas till medborgare som behöver det.

Bankomaterna och Loomis insättningsdepå i Vindeln berörs inte av nedläggningen av bankkontoret.