Artikeln publicerades 15 december 2021

Dricksvattnet i Avanäs påverkat

Vakin har meddelat provtagning på dricksvattnet i Avanäs vattenverk visat på för höga halter av bly.

Berörda fem hushåll har meddelats om detta och under gårdagen ställdes en dricksvattendunk ut för alla att använda.

Vakin håller på att undersöka vad orsaken till att dricksvattnet är otjänligt.