Artikeln publicerades 14 december 2021

"Hemma är Vindeln" går från ord till handling

Projektet ”Hemma är Vindeln” startade efter sommaren. Målsättningen är att näringslivets behov av arbetskraft och ökad inflyttning ska gå hand i hand för att utveckla bygden.

Hemma är Vindeln

Projektet "Hemma är Vindeln" är att näringslivets behov av arbetskraft och ökad inflyttning ska gå hand i hand för att utveckla bygden.

Startskottet för ”Verkstad Hemma är Vindeln” beslutades av Kommunstyrelsen tisdag 7 december. Arbetet går därmed från ord till handling under nästa etapp av förstudien.
Bakgrunden är den utmaning inom kompetensförsörjning i näringslivet som delvis är kopplad till brist på tillgängligt boende eller mark att bygga på. Flera av industriföretagen i kommunen har upp till 50 procents inpendling och verkar i en stark tillväxtfas. Även andra branscher som expanderar upplever rekryteringsbehovet som en stor utmaning i framtiden.

Under hösten har en rad olika aktiviteter med bland annat dialogmöten, insamling av statistik, omvärldsbevakning samt intervjuer byggt bakgrund till det fortsatta arbetet att samverka för ett attraktivt Vindeln som en kommun med framtidstro och tydliga tillväxtmål.

För att skapa förutsättningar där samtliga intressenter; kommun, näringsliv, föreningar och medborgare gemensamt samverkar har en rad olika aktörer med företagare, politiska företrädare, kommunala tjänstemän och byaföreningar delat med sig av sina synpunkter. Kommunmedborgare samt inpendlare har deltagit med sina inspel genom bland annat olika enkäter.

Vi är mycket glada och vill tacka för det stora engagemanget vi mötts av under arbetet med förstudien. Uppslutningen är nu stark bakom kommande etapp; Verkstad – Hemma är Vindeln, där vi tillsammans ska förverkliga en rad aktiviteter att leda till ökad stimulans av boende- och boendemarknaden och attrahera fler att flytta till kommunen. Ett extra tack till Referensgruppen som bidragit mycket generöst med sin tid och kunskap till resultatet av förstudien, säger Caroline Nyström, projektledare, Vindelns kommun.

I projektet har även en referensgrupp bestående av; Jan Wejdmark, Granö Beckasin och Newsec, Greta Sävenstedt, Greta Sävenstedt Fastighetsförmedling, Anders Jonsson, Rototilt AB samt Erika Johansson, Kommunal utveckling ingått.

Vindeln har fantastiska utvecklingsmöjligheter både som centralort och kommun. Mycket av detta drivs av ett näringsliv som över tid har utvecklats kraftigt och har ett starkt behov av nya medarbetare i olika roller. Kommunens företrädare, både politiker och tjänstemän, måste våga ta avstamp i en tillväxtplan och se möjligheterna till en positiv utveckling av samhället med hjälp av inflyttning, säger, Anders Jonsson, vd, Rototilt AB.

En rad insatser tar nu utifrån det påbörjade arbetet form på kort- och lång sikt för ge ökade förutsättningar att flytta till kommunen och underlätta bostadsväxling för befintliga kommunmedborgare.

Några exempel på Verkstad - Hemma är Vindeln;
» Starta inflyttarservice
» Samarbete med byaföreningar gällande lågt nyttjade fritidshus och ödehus
» Utvecklande av detaljplaner för att bland annat identifiera attraktiva tomter
» Fortsätta förbättringsarbetet i service och myndighetsutövande genom modellen Förenkla - helt enkelt
» Paketera och kommunicera tillgängliga tomter samt möjliggöra för utökade byggrätter
» Initiera och utveckla samarbeten med hyresfastighetsägare samt bygg- och exploateringsföretag för att stimulera nybyggnation
» Öka tillgänglighetsgrad och kommunikationen av de möjligheter som redan finns av befintliga boendemöjligheter och tomtmark att bygga på


HÄR KAN NI LADDA NER PRESSMEDDELANDET

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
PRESS VERKSTAD HEMMA ÄR VINDELN.pdf Pdf, 632.3 kB. 632.3 kB 2021-12-13 20.53
Pressmeddelande Klostra & Avanäs 20211213.pdf Pdf, 204.7 kB. 204.7 kB 2021-12-16 11.01
ITD_Förklarande_Produktblad_Vers3.pdf Pdf, 696 kB. 696 kB 2023-09-15 09.00
Kort_Presentation_Mikael_.pdf Pdf, 449 kB. 449 kB 2023-09-15 09.00
Vindeln Näringsslivsstrategi 2023-2026.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2024-05-28 15.56
Riktlinjer för Näringslivsrådet - antaget.pdf Pdf, 144.8 kB. 144.8 kB 2024-05-29 11.20