Artikeln publicerades 9 december 2021

Avrådan för anhöriga att besöka särskilda boenden

Smitta

Som ytterligare ett led i regeringen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer att förhindra smittspridningen av covid-19 avråds anhöriga att besöka våra äldreboenden i Vindeln Kommun tills vidare.

I dagsläget finns inga konstaterade fall av covid-19 på våra särskilda boenden inom äldreomsorgen i Vindelns kommun.

I takt med att smittspridningen i Sverige och Vindeln ökar har vi alla ett ansvar att följa de råd och rekommendationer som regeringen i samråd med Folkhälsomyndigheten beslutade ska gälla från 8 december. Det är av yttersta vikt att vi fortsätter hålla smittan borta för att skydda våra äldre.

Som en gemensam åtgärd att hålla smittan utanför våra särskilda boenden avråder kommunen anhöriga, släkt och vänner att besöka våra verksamheter.

– Avrådan till besök innebär inte ett besöksförbud utan manar mer till försiktighet och eftertanke från anhöriga. Vi förstår att det finns risk att de boende känner sig mer ensamma och vi hoppas att det inte blir långvarigt, säger Jim Lindberg, socialchef, Vindelns kommun.

För att ytterligare värna om våra äldre erbjuds alla medarbetare inom vård- och omsorgssektorn dagliga PCR-tester för att upptäcka och förhindra att eventuell asymtomatisk covid-19-smitta letar sig in bland de boende.

Vaccin mot covid-19 ger ett gott skydd mot sjukdom för den som vaccinerats. Det är fortfarande oklart i vilken utsträckning en vaccinerad person kan sprida smittan vidare och hur länge vaccinet ger skydd mot covid-19.