Artikeln publicerades 8 december 2021

Nya smittskyddsåtgärder och rekommendationer

Igår, den 7 december, presenterade regeringen en ny åtgärdsplan för införande av smittskyddsåtgärder kopplat till covid-19.

Åtgärdsplanen består av 3 steg med olika smittskyddsåtgärder. Från och med den 8 december införs steg 1. Vid en situation med ytterligare ökad smittspridning och belastning inom vården så kan steg 2 och steg 3 införas.

Steg 1 innehåller rekommendationer:

  • Till arbetsgivare att, om möjligt, undvika större samlingar, möjliggöra för anställda att hålla avstånd och i viss utsträckning arbeta hemifrån när det är lämpligt. Regeringen avser att fatta beslut om att ge statliga myndigheter ett uppdrag avseende detta.
  • Till lärosäten såsom universitet, högskolor, folkhögskolor, yrkeshögskolor och kommunal vuxenutbildning om att bedriva undervisning på plats men vidta smittskyddsåtgärder som t.ex. att hålla avstånd vid större samlingar.
  • Till skolorna om att vidta förebyggande åtgärder vid t.ex. konserter och avslutningar genom att glesa ut i lokalerna.
  • Till serveringsställen om att undvika trängsel och vidta andra lämpliga smittskyddsåtgärder.
  • Till vuxna personer om att de bör hålla avstånd i offentliga miljöer, undvika miljöer med trängsel, välja andra transportsätt än kollektivtrafiken om möjligt.
  • Till resenärer om att använda munskydd vid trängsel eller när det inte går att hålla avstånd i kollektivtrafik, både långväga och kortare resor oavsett färdmedel (buss, tåg, taxi, båt).
  • Om att kollektivtrafiken bör köras i en sådan omfattning att trängsel kan undvikas, turtätheten bör inte dras ned.

De tidigare rekommendationerna om att vaccinera sig, stanna hemma vid symptom för covid-19, testning vid symptom samt de särskilda begränsningarna för de som inte är fullvaccinerade, med flera, gäller också fortsatt.