Artikeln publicerades 6 december 2021

Förlängd fjärrundervisning på Älvbrinkens skola

Älvbrinkens skola har ett stort antal konstaterade fall av covid-19 bland sina elever.
Nu införs fjärrundervisning i årskurserna 3-5.
Beslutet gäller i första hand till fredag 10 december.

Redan förra veckan, närmare bestämt i torsdags, beslutade skolledningen att införa fjärrundervisning för eleverna i årskurs 4 och 5. På grund av den ökade smittspridningen utökas nu beslutet även att gälla årskurs 3 och fritidsverksamheten. För barn vars vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktiga funktioner erbjuds dock skola och omsorg på plats .

Simlektionerna och biblioteksbesök ställs in resten av terminen.

Utifrån smittsituationen ser skolan att många yngre barn uppvisar milda eller inga symtom trots bekräftad covid-19. Skolan vädjar därför till vårdnadshavare att hålla barnen hemma vid minsta symtom och testa för covid-19.

Om en familjemedlem testar sig för covid-19 önskar skolan att alla barn i familjen stannar hemma i väntan på provsvar.

Skolledningen följer utvecklingen av sjukfrånvaron på alla skolor samt förskolor och har beredskap för att vidta ytterligare åtgärder om behov uppstår.