Artikeln publicerades 3 december 2021

Hög smittspridning på Älvbrinkens skola

Älvbrinkens skola har en mycket hög sjukfrånvaro och ett antal bekräftade fall av Covid-19.
För att minimera smittspridningen kommer eleverna i årskurs 4 och 5 erbjudas fjärrundervisning till och med måndag 6 december.
Samtliga elever och medarbetare erbjuds PCR-test för covid-19 oavsett om man är vaccinerad eller inte.

I samråd med smittskydd på Region Västerbotten har skolledningen utöver detta vidtagit följande åtgärder;
- Restriktioner på skolan har återinförts gällande gruppers storlek, intagande av luncher, hämtning och lämning av barn på skolan och fritidshem, rasters förläggning och simundervisning.
- Förstärkt lokalvård.
- Information till elever, vårdnadshavare och personal om det uppkomma läget och vikten av god handhygien samt att stanna hemma vid symtom.
För att ytterligare förstärka åtgärderna kommer alla fysiska kontakter samt samarbete mellan kommunens skolor begränsas och ske digitalt.
- De vidtagna åtgärderna utvärderas fortlöpande av skolledningen, i samarbete med smittskydd. Vi följer utvecklingen av sjukfrånvaron på alla skolor samt förskolor och har beredskap för att vidta ytterligare åtgärder om behov uppstår, säger Lars Johansson, förvaltningschef, Barn- och utbildningsförvaltningen.