Artikeln publicerades 25 november 2021

Södra infarten av Åmkroken tillfälligt avstängd

Under perioden 26 november till 3 december kommer Vakin att arbeta i korsningen 363:an och Åmkroken. Detta innebär att den södra infarten av Åmkroken kommer att vara avstängd. Istället kommer trafiken att ledas om via norra infarten av Åmkroken.

Tidsplan:
26 november- Starta tjältining samt sätta upp avspärrningar runt området
29 november- Påbörja grävarbetet
2 december- Återställa vägbanan Åmkroken
3 december- Ta bort avspärrningar.

Eventuell asfaltering och markåterställning kommer preliminärt att ske under sommaren 2022.

Vi vill uppmana boende att vara uppmärksamma på skyltningar och avspärrningar runt detta arbete.