Artikeln publicerades 25 november 2021

Halt på din fastighet?

Du som privat fastighetsägare har möjlighet att för eget bruk hämta mindre mängd stenflis för halkbekämpning till uppfart och entré.

Nytt för i år är att du förutom i Vindeln även kan hämta i byarna Granö, Tvärålund, Hällnäs och Åmsele.

Vid större mängd eller för dig som är privat hyresvärd så vänd dig till leverantör av grusmaterial.

Här kan du hämta för privat bruk:

Vindeln - vid Kommunförrådet/Brandstationen
Hällnäs – vid återvinningsstationen
Åmsele – vid återvinningsstationen
Tvärålund – vid återvinningsstationen
Granö – vid återvinningsstationen

Det är bara att ta med en hink och fylla i sand. Tillsammans kan vi minska risken för fallolyckor.

Sandlåda- Sandning för privata fastighetsägare