Artikeln publicerades 1 november 2021

Vad behövs för att öka inflyttningen till Vindelns kommun?

Hör av dig om du har idéer om vad som skulle locka fler till vår kommun. Vi arbetar nu med en förstudie om ökad inflyttning. Projektet heter Hemma är Vindeln.

Syftet är att stimulera boende och boendemarknad så att en ökad inflyttning till kommunen sker. Förstudien kommer att undersöka förutsättningar och möjligheter för ökad tillgänglighet och identifiera attraktionsfördelar med att bo, leva och verka i kommunen.

Välkommen att kontakta vår projektledare Caroline Nyström med frågor, input och idéer som kan vara värdefulla i förstudiearbetet.

caroline.nystrom@vindeln.se
072-220 47 31