Artikeln publicerades 1 november 2021

Ändrade rekommendationer

Från och med den 1 november ändras rekommendationerna kopplade till covid-19 om när du ska stanna hemma samt vem som ska testa sig och när.

Dessa rekommendationer gäller från den 1 november:

Du som är vaccinerad mot covid-19, nyligen haft covid-19 eller är under 6 år rekommenderas att:

  • Stanna hemma vid symptom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion. Du som är fullvaccinerad, som har haft covid-19 under de senaste 6 månaderna eller som är under 6 år behöver i regel inte testa dig för covid-19. Personer som vet att de har blivit exponerade för smitta eller ingår i en smittspårning rekommenderas fortsatt testning, även om de är fullvaccinerade.
  • Du som är vaccinerad, som har haft covid-19 under de senaste 6 månaderna eller som är under 6 år kan återgå till arbete, skola eller förskola när du känner dig frisk sedan minst ett dygn, även om vissa symtom kvarstår.
  • Testa dig om du får symptom och du har rest in i Sverige från länder utanför Norden de senaste 14 dagarna. Det gäller alla som är över 6 år och som inte haft covid-19 de sex senaste månaderna, även om du är vaccinerad.

Du som inte är vaccinerad mot covid-19 rekommenderas att:

  • Stanna hemma vid symptom som kan vara tecken på en luftvägsinfektion
    och testa dig för covid-19 så snart som möjligt.
  • Fortsatt hålla avstånd till andra människor och särskilt undvika nära kontakt med personer i riskgrupp och personer som är 70 år eller äldre. Dessa råd gäller inte för personer som är under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.
  • Testa dig efter inresa i Sverige från länder utanför Norden, oavsett om du har symtom eller inte.

*Med vaccinerad menas den som tagit två doser vaccin och där det har gått minst två veckor sedan den sista dosen.

De förändringar som genomfördes den 29 september gäller fortfarande. Då togs bland annat begränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar bort.