Artikeln publicerades 21 september 2021

Välkommen med dina synpunkter på landsbygdsutveckling!

Alla som bor och verkar i Umeåregionen eller som har intresse av landsbygdsutveckling inom området är välkomna att lämna tankar och synpunkter på strategiförslaget senast den 3 oktober.

Det gör du genom att fylla i detta formulär Länk till annan webbplats. eller genom att mejla till info@ideriket2030.se

Remissversioner

Lokal utvecklingsstrategi för Idériket Umeåregionen 2030 Pdf, 1.3 MB.

Tillgänglighetsanpassad Lokal utvecklingsstrategi för Idériket Umeåregionen 2030   Pdf, 3.9 MB.

Läs mer om Idériket Umeåregionen 2030 Länk till annan webbplats.

Dina tankar och idéer är viktiga för att säkerställa en kraftfull strategi som bidrar till lokal utveckling i ett underifrånperspektiv. Strategin kommer peka ut inom vilka områden som det går att söka stöd för under åren 2023–2030. Därför är det viktigt att strategin stämmer väl överens med faktiska behov och möjligheter.

Umeåregionen ansöker om att bilda nytt leaderområde. Leader är en metod där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för lokal utveckling.