Artikeln publicerades 6 september 2021

Familjecentralen försenad

Planen var en uppstart av verksamheten i Vindelns hälsocentrals lokaler under hösten 2021. Förseningar i ombyggnationen gör att start av familjecentral troligen inte är möjlig förrän i början på 2022.

Socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att tillsammans med Region Västerbotten starta en familjecentral i Vindeln. En familjecentral är samordnande och samlokaliserad enhet för mödra-och barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst. Den riktar sig till blivande föräldrar, föräldrar och deras barn med inriktning mot förebyggande arbete.