Artikeln publicerades 20 augusti 2021

Vindelns kommun har tillsatt en folkhälsosamordnare

Vindelns kommunfullmäktige antog 2020 nya övergripande mål för kommunen. Ett av dessa mål handlar om folkhälsa och formuleras såhär: Folkhälsoarbetet inom Vindelns kommuns verksamheter ger positiv effekt som årligen förbättras.

Kommunen vill med detta satsa på att arbeta med människan i fokus, arbeta för en trygg bygd och en rik och attraktiv fritid för kommuninvånarna. Folkhälsoarbetet är väldigt brett och handlar om allt från hälsa och livsstil, brottsförebyggande arbete, jämställdhet och miljöfrågor till kultur och fritid och möjligheter till arbete och studier.

Kommunstyrelsens ordförande, Mathias Haglund (S)

För att folkhälsoarbetet ska genomsyras i hela kommunen och prioriteras har kommunen sedan april i år anställt Sara Larsson som folkhälsosamordnare på halvtid. Sara arbetar sedan 2019 som minoritetssamordnare på halvtid och har dessförinnan jobbat 7 år på arbetsförmedlingen i Vindeln, till stor del med nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i samhället.

Inledningsvis kommer det att vara ett stort fokus i arbetet på att ta fram ett nytt folkhälsopolitiskt program för kommunen och sjösätta ett nytt folkhälsoråd. Folkhälsorådets uppgift blir att samverka för att programmet ska kunna genomföras i alla olika kommunala verksamheter och hos de externa aktörer som är viktiga för folkhälsan i kommunen.

Sara Larsson

Jag tycker det är positivt att Vindelns kommun nu tar ett helhetsgrepp och jobbar strategiskt och målmedvetet med folkhälsan för invånarna. Med min bakgrund inom flera olika områden som mänskliga rättigheter, integration och arbetsmarknad samt miljö och samhällsplanering hoppas jag kunna bidra som en samordnande kraft och en inspiratör och kunskapskälla till mina kollegor och externa aktörer. Jag kommer inte att kunna bli någon ensamspelare. Det är det samlade engagemanget i kommunen som ger resultat.

Folkhälsosamordnare, Sara Larsson

Tjänsten som folkhälsosamordnare är en del av kommunens verksamhetsområde Kommunal utveckling. Kontakta gärna Sara om du har synpunkter och vill diskutera arbetet med folkhälsa.