Artikeln publicerades 30 juni 2021

Lättade restriktioner

Smittspridningen och antal som vårdas för covid-19 fortsätter att minska och därför kan en del förändringar göras från och med den 1 juli.

Det är viktigt att fortsätta att följa de allmänna rekommendationer som finns.

Du bör även i fortsättningen stanna hemma och testa dig vid symtom på covid-19, arbeta hemifrån så ofta det är möjligt, hålla avstånd till andra och undvika miljöer med trängsel.

Alla verksamheter i Sverige ska fortsatt vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19. Det är särskilt viktigt att ta hänsyn till personer i riskgrupper.

– Vi uppmanar alla att ses utomhus så mycket som möjligt och att undvika trängsel och större fester. Alla bör fortsätta att hålla avstånd i offentliga miljöer, säger Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.