Artikeln publicerades 4 juni 2021

Umeåregionen ansöker om att bilda nytt leaderområde

Nu satsar vi för lokal utveckling tillsammans med dig! Delta i workshops eller svara på en enkät om Umeåregionens framtida utveckling.

Vad har gjorts hittills och vad görs just nu?

Under maj månad har totalt fyra workshops ordnats där över 100 engagerade personer från de tre sektorerna deltagit. Syftet med träffarna har varit att diskutera vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som finns i Umeåregionen. Resultaten av dessa diskussioner kommer ligga till grund för den kommande utvecklingsstrategin.

Missade du dessa workshops, men vill ändå vara delaktig i arbetet? Eller har det kanske dykt upp fler tankar och inspel hos dig som deltog?

Ingen fara! Du har chansen att svara på samma frågor som deltagarna i workshopen genom att fylla i en digital enkät! Även du som deltog på workshopen är varmt välkommen att fylla i enkäten för att skicka in ytterligare tankar och inspel. Enkäten ligger öppen till den 4 juli. Sprid gärna denna information i era nätverk och kanaler!

Digital enkät om Umeåregionens framtida utveckling Länk till annan webbplats.

Hjälp oss att stärka ungdomsperspektivet!

Vi behöver fler unga röster som är med och tycker till om Umeåregionens framtida utveckling.

Därför ordnades en extra digital workshop den 10 juni särskilt riktad till dig under 25 år.

Vi har också tagit fram en digital enkät specifikt riktad till personer under 25 år. Enkäten för unga ligger öppen till 4 juli. Sprid gärna denna information i era nätverk och kanaler och tipsa oss om unga som ni tror skulle vara intresserade att delta i det här arbetet.

Digital enkät för unga om Umeåregionens framtida utveckling Länk till annan webbplats.