Artikeln publicerades 10 maj 2021

Årskurs tre undervisas i småbarnsskolorna nästa läsår

Granö och Åmsele småbarnsskolor kommer att ta emot elever från förskoleklass till och med årskurs tre till hösten.

En enig barn- och utbildningsnämnd fattade den 28 april 2021 beslut om att bedriva undervisning för årskurs tre i småbarnsskolorna i Granö och Åmsele läsåret 21/22.

Beslut tas inför varje läsår

Barn- och utbildningsnämnden fattar beslut inför varje läsår om undervisning för årskurs tre ska genomföras i Granö och Åmsele småbarnsskolor eller om eleverna ska flyttas över till Älvbrinkens skola respektive Hällnäs skola. Nämnden fattar sitt beslut utifrån brukarperspektiv, medarbetarperspektiv och ekonomiskt perspektiv.

- Vi har fått förfrågningar från såväl Granö skolgrupp som vårdnadshavare och pedagog i Åmsele om att bedriva årskurs tre på småbarnsskolorna. Det känns jätteroligt att nu kunna berätta om beslutet, säger en glad och nöjd Britt-Louise Eriksson (s), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Inför läsåret 21/22 kommer det, inklusive årskurs tre, att finnas 18 elever på Granö småbarnsskola och nio elever på Åmsele småbarnsskola.