Nyhetsarkiv

 • Bygga, miljö och infrastruktur

  Södra infarten av Åmkroken tillfälligt avstängd

  Under perioden 26 november till 3 december kommer Vakin att arbeta i korsningen 363:an och Åmkroken. Detta innebär att den södra infarten av Åmkroken kommer att vara avstängd. Istället kommer trafiken...
 • Bygga, miljö och infrastruktur

  Halt på din fastighet?

  Du som privat fastighetsägare har möjlighet att för eget bruk hämta mindre mängd stenflis för halkbekämpning till uppfart och entré.
 • Kommun och politik

  Kommunfullmäktige den 23 november

  Kommunfullmäktige kommer att sammanträda i Forum och medborgare är välkomna till mötet. Det kommer även att webbsändas via kommunens Facebook-sida.
 • Näringsliv och arbetsmarknad

  Vindeln siktar på ett bättre näringslivsklimat

  Svenskt Näringsliv har i en artikel frågat kommundirektören Therese Berg om vad kommunen vill göra för att förbättra service dialog med näringslivet.
 • Uppleva och göra

  Insamling av information om föreningar i kommunen

  För att kunna presentera kommunens föreningar på ett riktigt och korrekt sätt på kommunens webbplats behöver vi hjälp att samla in informationen.
 • Folkhälsa

  Psykeveckan i Västerbotten

  Vecka 45 varje år, har Västerbotten en temavecka kring folkhälsoproblemet psykisk ohälsa. Målet är att öka medvetenheten och kunskapen kring psykisk ohälsa och visa på möjligheter i livet.
 • Kommun och politik

  Vad behövs för att öka inflyttningen till Vindelns kommun?

  Hör av dig om du har idéer om vad som skulle locka fler till vår kommun. Vi arbetar nu med en förstudie om ökad inflyttning. Projektet heter Hemma är Vindeln.
 • Covid-19

  Ändrade rekommendationer

  Från och med den 1 november ändras rekommendationerna kopplade till covid-19 om när du ska stanna hemma samt vem som ska testa sig och när.